Yarışma Amacı

Yarışmanın Amacı
Denizli Pamukkale Mahallesi Atatürk Caddesi’ne cephe oluşturan yapı ve boşlukların tanımladığı mekânsal niteliğin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirlerini aktarmak için yapılan uluslararası yarışmadır.
UNESCO’nun hem kültürel, hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanının hem ulusal hem uluslararası deneyimlere ev sahipliği yapacak düzeyde geliştirilmesi için mimari tasarım pratikleri aracılığıyla farkındalık yaratarak  alanın gelişmesini ve turizmin gelişmesini  sağlamaktır.