Soru-Cevap

DEGİAD YAŞAYAN PAMUKKALE ULUSAL MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI SORU – CEVAP
3 Nisan 2019

AÇIKLAMA 1

Denizli Genç İş İnsanları (DEGİAD) tarafından düzenlenen Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması ile hedeflenen, Denizli Pamukkale Mahallesi’nin önemli ulaşım ve görünürlük arterlerinden olan Atatürk Caddesi’nin mekânsal niteliğinin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirleri ile kamuoyunun buluşturulmasıdır. Bu söz konusu hedef doğrultusunda oluşturulan şartname temelinde iletilen talep ve soruları karşılamak üzere DEGİAD Yönetim Kurulu'nun önerisi ve jüri heyetinin olumlu görüşü ile -profesyonel ve öğrenci- her iki kategoride de ekip başı mimar veya mimarlık öğrencisi olmak üzere yarışma ekiplerinin mimarlık, şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı disiplin alanlarından oluşumu ile biçimlenmesi yarışmacılara bırakılmıştır. İlgili hususlar çerçevesinde yarışmaya katılım koşulları ile ilişkili maddeler aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

MADDE 5 (ilgili bendler)
  • Yarışma, ulusal ölçekte olup “ekip lideri mimar ve ekip lideri mimarlık öğrencisi” olmak üzere mimarlar, şehir plancıları ve peyzaj mimarlarına ve ilgili bölümlerin lisans öğrencilerine açıktır.
  • Yarışmaya profesyonel kategoriden katılacakların TMMOB Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası Üyesi olması ve meslekten men cezalısı durumunda olmaması şartı aranmaktadır.
  • Yarışmaya öğrenci kategorisinden katılacakların ilgili bölümlerin lisans öğrencisi olmaları ve öğrenci belgelerini ibraz etmeleri; ayrıca mimarlık öğrencilerinin TMMOB Mimarlar Odası Öğrenci Üyesi olması şartını sağlaması ve belgelendirmesi gerekmektedir.
MADDE 8B (ilgili bendler)
  • Profesyonel kategoriden yapılacak başvurularda, üye olunan meslek odası tarafından yarışmanın ilan edildiği tarihten sonra düzenlenmiş olan yarışmacılara ilişkin “Oda Üye Tanıtma Belgesi” istenmektedir.
  • Öğrenci kategorisinden yapılacak başvurularda, tüm mimarlık öğrencileri için “Mimarlar Odası Öğrenci Üye Belgesi” ile Mimarlık, Şehir Bölge Planlama ve Peyzaj Mimarlığı öğrencileri için e-devlet üzerinden alacakları “Öğrenci Belgesi” kimlik zarfı içerisinde iletilmelidir.
AÇIKLAMA 2

Öğrenci kategorisindeki ödüllerin miktarları yarışma jürisinin önerisi ve DEGİAD Yönetim Kurulu’nun kararı ile aşağıdaki gibi güncellenmiştir.

Öğrenci Kategorisi Ödülleri

1. Ödül : 2.000 TL
2. Ödül : 1.500 TL
3. Ödül : 1.000 TL

AÇIKLAMA 3

Peyzaj Mimarlığı uzmanlık alanı ile ilgili olarak PMO Denizli İl Temsilcisi Tolga AYDAR danışman jüri olarak görevlendirilmiştir.

SORU ve CEVAPLAR
(Soruların geliş tarihine göre sıralanmıştır.)

Soru-1: Yarışmaya katılacak profesyoneller için kayıt formu bağlantısı hangisidir? Şu an sadece lisans ve yüksek lisans öğrencileri kayıt yapabiliyor gibi görünüyor. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap: Profesyonel kategorisinden yapılacak kayıt formlarına yarışma web sayfasında güncellenen ilgili linkten ulaşılabilir. Yüksek lisans öğrencileri de profesyonel kategoriden kayıt yaptırmak zorundadır.

Soru-2: Biz yarışmaya ekip olarak katılmak istiyoruz ancak kayıt olurken bu şekilde kayıt olamıyoruz. Bu konuda destek almak istiyoruz.

Cevap: Yarışmaya ekip olarak katılımlarda sadece ekip başının kayıt yaptırması yeterlidir.

Soru-3: Yarışma ile ilgili ek dosyasını indirdim fakat dosyanın hasarlı olduğu uyarısını alıyorum. Ekler ile ilgili bir güncelleme yapabilmeniz mümkün mü?

Cevap : İlgili güncelleme yapılmıştır.

Soru-4: Dökümanlar sekmesinden yarışma ile ilgili dosyaları indirmek için tıkladığım bağlantı hata vermekte. Alternatif bir yoldan dökümanlara ulaşmam mümkün mü?

Cevap: Bkz. soru 3.

Soru-5: Dökümanlar .ru uzantılı Yandex üzerinden indirilebiliyor. Bundan kaynaklı mı, dosyalar mı çok yüklü bilmiyorum ama 5 saat kadar sürede yüklenecek. Kolay ve hızlı yolu yok mu?

Cevap: İlgili dosyalar yarışma web sitesine yüklenmiş olup, sağlıklı dosya iletimi sağlanmıştır.

Soru-6: Bir kamu kurumunda görev yapmaktayım. Mimarların kamu kurumlarında çalışmak için odaya kayıt olmasına gerek olmamasından dolayı odaya kayıt olmadım. Memurların yarışmaya katılımıyla ilgili yardımcı olunması mümkün mü?

Cevap: Yarışmaya katılım koşulları şartnamede belirtildiği gibidir. Profesyonel kategoride katılacak mimarların TMMOB Mimarlar Odası Üyesi olması ve ilgili koşulları sağlaması zorunludur.

Soru-7: Yarışma şartnamesine göre; ''• Yarışma jürisi asil ve danışman üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci dereceden yakınları, jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar yarışmaya katılamaz. • Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları yarışmaya katılamaz. • Yarışmayı açan kurumda, yarışma ile ilgili işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli kişiler yarışmaya katılamaz.'' Denilmiş. Denizli Büyükşehir Belediyesinde sözleşmeli olarak çalışmaktayım. Bir ekipte yer alamıyor muyum?

Cevap: Katılım ile ilgili koşullar şartname ve açıklamalarda detaylı olarak açıklanmıştır.

Soru-8: Yarışmaya katılacak profesyoneller için kayıt formu bağlantısı hangisidir? Şu an sadece lisans ve yüksek lisans öğrencileri kayıt yapabiliyor gibi görünüyor. Bilgi verirseniz sevinirim.

Cevap: Bkz. açıklama 1, cevap 1.

Soru-9: Yarışmaya katılım mimarlık öğrencileri ekibinden maksimum kaç kişi ile sınırlıdır?

Cevap: Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Soru-10: Yarışmaya katılım koşullarını okurken 1. katılım koşulu dikkatimizi çekti. Bizim ekipimizin lideri mimar ama biz peyzaj mimarıyız yarışmaya katılma hakkımız var mı?

Cevap: Bkz. açıklama 1.

Soru-11: 'DEGİAD Yaşayan Pamukkale' proje alanı kapsamındaki pamukkale mahallesi ve yakın çevresinde bulunan yapılara yıkım ve yeniden inşa senaryoları geliştirilebilir mi? (Evet ise önerilecek yapılar özgün işlevlerinde mi kullanılmalı yoksa mekanın ihtiyaç ve beklentilerine göre işlev olarak da yeni öneriler sunulabilir mi?)

Cevap: DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması, Pamukkale Mahallesi’nin önemli ulaşım ve görünürlük arterlerinden olan Atatürk Caddesi’nin mekânsal niteliğinin geliştirilmesine katkı sunacak yaratıcı mimari tasarım fikirlerinin oluşturulması hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda geliştirilecek senaryoların çerçeveleri ve içerikleri yarışmacı insiyatifindedir.

Soru-12: Yıkım olmadan mevcut yapıların yeniden işlevlendirilmesi konusu mümkün müdür

Cevap: Konunun değerlendirmesi yarışmacı inisiyatifindedir. Bkz. cevap 11.

Soru-13: 'Pamukkale Mahallesi' özelinde yer alan ağaçlara müdahale özgürlüğü var mıdır?

Cevap: Yarışma bir fikir projesi yarışmasıdır. Bu tür konular yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-14: Ben yarışmaya katılmak istiyorum. Ama Türkiye vatandaşı değilim, Azerbeycan vatandaşıyım.Yabancı uyruklu mimarların katılma şansı varmı? Varsa hangi belgeler gerekli?

Cevap: Yarışmaya katılım koşulları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde şartnamede belirtildiği gibidir. Bu çerçevede, yabancı uyruklu mimarlar yarışma ekibinde danışman veya yardımcı mimar olarak yer alabilirler.

Soru-15: Yarışmaya profesyonel kategoriden katılacak olanların, yarışma kayıt kısmında lisans derecesini aldıkları kurumu belirtmeleri mi gerekmektedir?

Cevap: Formun doldurulması ve lisans derecesi alınan kurumun belirtilmesi yeterlidir.

Soru-16: Proje sunumu için belirtilen bir genel olcek var midir, varsa nedir?

Cevap: Yarışmanın şartnamesinde ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Soru-17: Proje alanını kapsayan, çevre binaları ve sokakların gerçek ölçüsünü görebileceğimiz dosyaya nereden ulaşabiliriz? Yoksa bizden beklenen, fikir olarak alana uygulanabilir, uygun ölçekte sunulan 3 boyutlu ifadeler midir?

Cevap: Yarışmanın şartnamesinde ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Soru-18: Proje paftasında yer vermemiz gereken çizimlere yönelik; belirli sayıda kesit, görünüş gibi belirtilen bir sınırlama var mıdır?

Cevap: Şartnamede ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Soru-19: Yaratılmak istenilen değişimin ve ortaya çıkan tasarımın plan sunumu gerekli midir yoksa paftada 3 boyutlu sunuma yer vermek yeterli midir?

Cevap: Şartnamede ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Soru-20: Öğrenci kategorisinde yarışma bireysel mi yoksa ekip mi oluşturulması gerekiyor? Eğer ekip oluşturuluyorsa kaç kişilik olması gerekiyor? 

Cevap: Öğrenciler bireysel veya ekip olarak katılabilirler. Ayrıca Bkz. cevap 9.

Soru-21: Proje kapsamında yalnızca Atatürk Caddesi üzerinde mi çalışacağız yoksa yakın çevresinde de bir tasarım veya fikir belirtebiliyor muyuz? 

Cevap: Şartnamede ilgili açıklamalar yapılmıştır.

Soru-22: Proje teknik şartnamesinde belirtilen Atatürk Caddesi aksı boyunca olan mevcut yapıların gerekçelendirirek yıkılma veya yer değiştirilmesi önerilebilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-23: Ben yönlendirdiğiniz link doğrultusunda bireysel olarak yarışmaya kayıt işlemimi gerçekleştirdim; fakat grupça katılabilmek için nasıl bir yol izlememiz gerekiyor, bireysel olarak buradan kayıt yapmamız yeterli oluyor mu bu konu hakkında bilgilendirme yapabilirseniz çok sevinirim.

Cevap: Bkz. cevap 2.

Soru-24: Öğrenci kategorisinde yarışma bireysel mi yoksa ekip mi oluşturulması gerekiyor? Eğer ekip oluşturuluyorsa kaç kişilik olması gerekiyor?

Cevap: Bkz. cevap 9.

Soru-25: Yarışmaya ekip olarak katılmayı düşünüyoruz fakat başvuru kısmında bireysel başvuru yapılıyor sadece ekip olarak nasıl başvuru yapabiliriz? Yoksa hepimiz bireysel başvuru mu yapacağız?

Cevap: Bkz. cevap 2.

Soru-26: Yarışma için geliştirdiğimiz önerilerde çevre parsellerin sınırlarını ve mülkiyet durumlarını dikkate almamız gerekiyor mu?

Cevap : Bkz. cevap 11.

Soru-27: İmar plan notlarını paylaşmanız mümkün mü?

Cevap: İlgili belediyeden temin edilerek yarışma web sitesine yüklenecektir.

Soru-28: Atatürk Caddesi'ne cephesi olan yapıları yıkıp mı öneri sunacağız, yoksa mevcut yapılara cephe önerisi mi yapılacak?

Cevap: Yarışmacıya bırakılmıştır.

Soru-29: Mehmet Akif Ersoy Bulvarı üzerindeki net bitiş sınırı nereye kadar alınacak? Yapı bazında.

Cevap: Şartname ekinde bulundan pamukkalehalihazır.dwg dosyası içerisinde işaretlenen P1 ile P140 noktaları başlangıç ve bitiş parselleridir.

Soru-30: Atatürk Caddesi trafiğe kapalı bir konseptte mi ilerleyecek trafiğe açık mı ?

Cevap:  Bkz. cevap 11.

Soru-31: Yarışmaya ekip olarak katılma durumunda ekip üyelerinden biri şehir plancısı olabilir mi? Veya şehir plancısı danışman olarak ekipte bulunabilir mi?

Cevap: Bkz. açıklama 1.

Soru-32: Burada bulunan binaların fonksiyonları aynı şekilde kullanılmaya devam edilecek mi? Bunlar için farklı fonksiyon önerisi verilebilir mi?

Cevap: Yarışmacıya bırakılmıştır. Ayrıca Bkz. cevap 11.

Soru-33: Binalardan yıkım yapılmayacağını ve korunacağını anlıyorum, bu doğru mudur? Korunacaksa bu binalarda sadece cephe düzenleme mi yapılacak?

Cevap: Yarışmacıya bırakılmıştır. Ayrıca Bkz. cevap 11.

Soru-34: Bizden teslimde istenenler tam olarak nelerdir? (kesit,görünüş,sistem detayı sayısı vb.)

Cevap: Şartnamede ilgili açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca Bkz. cevap 16.

Soru-35: Tasarlanan mekanlar Atatürk Sokağı üzerinde farklı yerlerde olabilir mi? (Yani tüm sokağın farklı yerlerine farklı mekanlar üretebilir miyiz?)

Cevap: Bkz. cevap 11.

Soru-36: Var olan binaların cephelerinde veya örtülerinde değişiklik yapabilir miyiz ?

Cevap: Bkz. cevap 11.

Soru-37: Cephe alternatif üretiminde bir tane yazılmış birden fazla görünüş ile katılabilir miyiz?

Cevap: Yarışmacılara bırakılmıştır.

Soru-38: Klima ünitesi ve iletişimsel ve teknik unsurlar nedir?

Cevap: Sokak siluetini bozan her türlü teknik ekipman, kablo vb. kastedilmektedir.

Soru-39: Farklı ölçeklerde kentsel gelişim ve dönüşüm senaryolarından kastedilen ölçek kentin bütünü müdür?

Cevap: Bkz. cevap 11.

Soru-40: Söz konusu Atatürk Caddesi'nde mevcut bulunan yapıların yüksekliklerinin B+2 biçiminde olduğunu belirtmişsiniz. Bu durumda cadde için yapılacak yeni tasarımlarda da aynı yükselik oranı korunup tüm yapılar için B+2 kat yüksekliği mi geçerli olacaktır?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-41: Cadde aksında bulunan yapıların mevcut izlerini koruyup o doğrultuda mı tasarım yapmalıyız yoksa tüm yapıların yıkılıp, imar kuralları çerçevesinde caddeye yeniden entegre edilecek olan yeni yapılar inşa edilecek gibi mi düşünmeliyiz ?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-42: Tasarım sürecinde caddede yer alacak farklı fonksiyonlardaki tüm yapıların iç mekan hacimlerine dair yerleşim planları da isteniyor mu? Yoksa öncelik daha çok dış cephenin içinde bulunduğu mekanlarla entegrasyonu mudur?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-43: Örneğin caddede otel fonksiyonlu bir yapı yapıyorsak bu otelin konaklama, lobi , restaurant, wc, depolama  gibi tüm hacimlerinin planlar dahilinde çözülmüş olması bekleniyor mu?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-44: Atatürk Caddesi turizm ve ticaret aksı olarak belirttiğiniz rota dışında tasarım alanının parsel sınırlarının kesin olarak belirtilmemiş olması esneklik payımız olabileceği için midir, yoksa tasarım alanı sadece caddenin sağ ve sol kısmındaki yapıları mı kapsamaktadır?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-45: Atatürk Caddesi'nin araç trafiğine kapatılıp yayalaştırılması mevcut kurallar dahilinde mümkün müdür ? 

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-46: İstenilen proje raporu minimum kaç kelime büyüklüğünde olmalıdır?

Cevap: Yarışmacıya bırakılmıştır. Herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

Soru-47: Caddede yer alacak yapıların ya da kullanılacak sistemlerin konstrüksiyon biçimlerine dair nokta detayı gibi kapsamlı teknik detaylar istenmekte midir?

Cevap: Şartnamede yarışmacılardan istenenler konusunda açıklamalar yapılmıştır.

Soru-48: Mevcut yapılara sadece cephe kaplama olarak mı müdahale edilebiliyor yoksa yapı ölçeğinde müdahaleler yapılabilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-49: Mevcut yapılardan yeni tasarım kapsamında gerekli görülenleri (niteliksiz olanları) yok sayma hakkımız var mı?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-50: Yapılara kat eklemesi yapılabilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-51: Mevcut yapıların formu değiştirilmeden fonksiyonları değiştirilebilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-52: Atatürk Caddesi'nin trafik yoğunluğunu 1 ile 10 arasında derecelendirirsek kaç olarak belirleyebiliriz? (Yer görme imkanı bulamadığımızdan sormak zorundayız.)

Cevap: Bu aks ana geçiş güzergahı değildir ve daha çok caddedeki ticari birimlerin kullanıcılarına hizmet etmektedir. Düşük yoğunluklu bir araç trafiğine sahip olduğu kabul edilebilir.

Soru-53: Videolarda geçen travertenlerin güney kapısının dwg dosyasında gösterimi eksik, travertenlerin görüldüğü arazideki güney açıklık olarak kabul edebilir miyiz?

Cevap: Güney kapısı dwg dosyasında işaretlidir. Bölgenin uydu görüntülerinden de erişilebilir.  

Soru-54: Hakim rüzgar yönü neredendir?

Cevap: "Ege Bölgesi'nde hakim rüzgarlar çeşitli yönlerdendir. Bunda yüksekliğin önemli etkileri vardır. Denizli’de 2008 gözlemlerine göre aylık ortalama rüzgar hızı 1.2 M/Sec’dir. Denizli’deki hakim rüzgarların yönü değişiktir. Rüzgar Mart ve Nisan aylarında güneybatı, Kasım’a kadar kuzeybatı, Kasım ayında tekrar güneybatı yönlerinde esmektedir. Ortalama rüzgar hızının en fazla olduğu aylar 2008 yılı gözlemlerine göre Haziran, Temmuz, Mart aylarıdır. Hakim rüzgar yönleri ise Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart ve Nisan aylarında SW (güneybatı), Mayıs-Kasım ayları arasında NW (kuzeybatı)’dır. Kuvvetli rüzgar hızı ortalaması ise yıllık 22.2 M/Sec’dir. Daha önceki yıllarda Acıpayam’da ortalama rüzgar hızı 2.0 m/sec, Güney’de 3.5 m/sec’dir. Hakim rüzgar yönü ve ortalama rüzgar hızı ilçelerde Babadağ’da S (güney) 1.0, Bekilli N (kuzey) 1.0, Buldan NW (kuzeybatı) 1.7, Çal’da SE (güneydoğu)1.2, Çivril’de W (batı) 1.3, Sarayköy NE (kuzeydoğu) 1.7, Tavas W (batı) 1.4 ve Kale’de SW (güneybatı) 1.2 bofor olarak tespit edilmiştir."

Kaynak: Denizli İlinde Doğa Turizmi Master Planı 2013-2023, Denizli Valiliği

Soru-55: Traverten Sokak ve M. Akif Ersoy Bulvarı'nın kesişiminin güneyinde bulunan arazide dwg dosyasında havuz görünmeyip şartname dosyasındaki fotoğraflarda havuz görülmekte. Tasarım sırasında havuzu yok sayabilir miyiz yoksa var olması üzerinden mi tasarım yapacağız?

Cevap: Söz konusu havuz yarışmanın odak alanı içerisinde değildir ancak mevcutta yer aldığı için jüri tarafından üst ölçek kararlarda varlığının bir veri olarak alınması önerilmektedir.

Soru-56: Yarışmanıza bir öğrenci + bir mimardan oluşan bir ekiple katılmayı planlıyoruz. Bu şekilde katılım sağlanabilir mi? Olabiliyorsa, profesyonel kategoride mi, öğrenci kategorisinde mi değerlendiriliyor?

Cevap: Yarışmaya katılım koşulları şartname ve Açıklama 1’de belirtilmiştir. Ekipte mimar olması durumunda profesyonel kategoriden katılım yapılması gerekmektedir. Ekipteki öğrenciler müellif olamazlar ancak yardımcı olarak yarışmaya katılabilirler. Ayrıca Bkz. açıklama 1.

Soru-57: Mevcut yapı ve parsellere ne derece müdehale edebiliriz? Binaları yıkabilir miyiz veya birleştirebilirmiyiz?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-58: Var olan iş kolları ve esnafın iş kollarına müdehale edip tasarım doğrultusunda esnafın arazideki mevcut yerleşim düzenini değiştirebilir miyiz?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-59: Yapılar arsındaki boşluklar ve diğer kullanılmayan/ işlevsiz/boş parseller istenilen şekilde düzenlenebilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-60: Yeni bina önerilebilir mi önerilebilirse, yapıların kat planları çözümlenmeli midir yoksa sadece cephe detayında öneriler mi beklenmektedir?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-61: En detaylı hangi ölçekte tasarım önerisi bekleniyor? Tek bir örnek yerine birden fazla cephe önerisi gerekli midir?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-62: Bazı yapıları yok sayabilir miyiz ? Ya da tamamen işlevini değiştirebilecek miyiz? 

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-63: Atatürk Caddesi aksı boyunca yıkılması kararlaştırılan binalar var mıdır?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-64: Yarışmacılar analizleri sonrasında bazı binaların yıkılacağını öngörebilir mi?

Cevap: Bkz. cevap 11 ve 16.

Soru-65: Yaşayan Pamukkale Yarışması'na profesyonel kategorisinde katılmak istiyorum ancak böyle bir seçim opsiyon yoktu. Çalışanlar da kayıt formu nu doldurarak mı kayıt oluyor? Doktora yapmama rağmen o seçim de olmadığından yüksek lisans seçimi yaptım.

Cevap: Bkz. Açıklama 1.

İlgili ekleri buradan indirebilirsiniz.