Jüri

SEÇİCİ KURULU DANIŞMAN ÜYELERİ

Osman Zolan / Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı
Prof. Dr. Koray Özcan / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı
Hakan Urhan / DEGİAD Yön. Krl. Bşk. / İnşaat Mühendisi
Serdar Alayont / Mimarlar Odası Denizli Şube Başkanı
Server Munis / Şehir Plancısı / Pamukkale Belediyesi Meclis Üyesi
Tolga Aydar / Peyzaj Mimarları Odası Denizli İl Temsilcisi

SEÇİCİ KURUL ASİL ÜYELERİ

Doç. Dr. Ozan Önder Özener / İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü (Jüri Başkanı)
Doç. Dr. Işıl Uçman Altınışık / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Yenal Akgün / Konak Belediyesi / Yaşar Üniversitesi
Y. Mimar. Alper Derinboğaz
Seval Gebeş / Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı
Dr. Öğr. Ü. Görkem Gülhan / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı /  Şehir ve Bölge Planlama Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Halit Coza / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü

SEÇİCİ KURUL YEDEK ÜYELERİ

Mert Uslu / Mert Uslu Mimarlık
Dr. Öğr. Ü. Ayşe Özdemir / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kan Ülkü / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü
Dr. Ayşe Nur Şenel Fidangenç / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü

SEÇİCİ KURUL RAPORTÖR ÜYELERİ

Hüseyin Türkyılmaz / Mimar
Dilek Avsan / Y. Mimar / Pamukkale Üniversitesi Mimarlık Bölümü Arş. Gör.