Dökümanlar

Teslim Noktası
Proje ve ekleri en geç 15.05.2019 günü saat 17.00’ye kadar, adrese imza karşılığı elden teslim edilebileceği gibi; PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir. Bu şekilde gönderilen projeler için, posta makbuzunun "DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması" raportörünün 0 (258) 211 92 82 numaralı faksına gönderilmesi gerekmektedir. En geç 15.05.2019 tarihinde saat 17.00’ye kadar belirtilen adrese ulaşmayan projeler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Proje ve ekleri raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir. Projelerin her paftasının, raporların, CD ve zarfların sağ üst köşesine beş rakamdan oluşan rumuz yazılacaktır. Proje, rapor ve zarfların kıvrılmadan düz olarak teslimi tercih edilmektedir. Ambalajların üzerine ise, aynı rumuz kullanılarak "DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması Raportörlüğü Kınıklı Mahallesi 6021 Sokak No:61/1 Pamukkale / Denizli” adresi yazılacaktır.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgiyi, teknik şartnameyi ve proje teslim ederken kullanılması gereken ekleri buradan indirebilirsiniz.